Woordmerk Zorgaanbieders

Raamovereenkomst

Op 1 januari 2023 gaat nieuwe raamovereenkomst in. Deze heet “Raamovereenkomst Wmo Maatwerkondersteuning gemeente Deventer 2023 en verder”.

Bekijk de Raamovereenkomst (pdf).

De raamovereenkomst bevat alle voorwaarden waar gemeente en zorgaanbieders aan moeten voldoen. 

Dit is de inhoudsopgave van de raamovereenkomst:

 • Artikel  1. Onderwerp van de overeenkomst
 • Artikel  2. Tussentijdse aanpassingen en toetreding
 • Artikel 3. Duur van de overeenkomst
 • Artikel 4. Totstandkoming van dienstverleningsopdrachten/toewijzingen
 • Artikel 5. Innovatie
 • Artikel 6. Weigering en beëindiging van (dienstverlenings-)opdrachten
 • Artikel 7. Tarieven
 • Artikel 8. Facturatie en betaling
 • Artikel 9. Meld- en informatieverplichting Contractant
 • Artikel 10. Niet-toerekenbare tekortkoming
 • Artikel 11. Niet-nakoming van de overeenkomst
 • Artikel 12. Beëindiging van de Overeenkomst
 • Artikel 13. Continuïteit cliënt specifieke dienstverlening bij beëindiging
 • Artikel 14. Inzet onderaannemers en leden
 • Artikel 15. Rechtsopvolging/fusies/overnames
 • Artikel 16. Aansprakelijkheid
 • Artikel 17. Medewerkers
 • Artikel 18. Privacy
 • Artikel 19. Geheimhouding
 • Artikel 20. Wijzigingen en aanvullingen
 • Artikel 21. Toetsing van kwaliteit
 • Artikel 22. Jaarlijkse verantwoording en materiële controle
 • Artikel 23. Acquisitie
 • Artikel 24. Integriteit
 • Artikel 25. Slotbepaling