Woordmerk Zorgaanbieders

Producten en aanbieders

Respijtopvang

Respijtopvang of ook wel kortdurend verblijf genoemd, is een vorm van maatwerkondersteuning. Inzet is mogelijk vanuit verschillende wetten. Vanuit de Wmo valt inzet onder het bevorderen of stabiliseren van de zelfredzaamheid van de inwoner. In de meeste gevallen is de inzet van respijtopvang een vorm van respijtzorg, welke gericht is op het ontlasten van de mantelzorger.

Lees meer

Aanvullende diensten

Er zijn 3 aanvullende diensten:

Lees meer

Ondersteuning bij activiteiten daginvulling

Ondersteuning bij activiteiten daginvulling bestaat uit 3 onderdelen:

Lees meer

Regie op het huishouden

In de kern gericht op leren van huishoudelijk taken/huishoudelijke hulp. Voorbeeld: de persoon wil leren hoe je de vaat doet en waar je die opruimt. Doel is de regie terugleggen bij de persoon. Hiervoor wordt een checklist gemaakt en wordt samen geoefend. Dit betreft daarmee een maatwerkvoorziening die van tijdelijke aard is, omdat het gaat om het lerend karakter die gelijk is aan ondersteuning leveren. Deze inzet zou dus moeten afnemen.

Lees meer

Persoonlijke ondersteuning

Persoonlijke ondersteuning bestaat uit 3 onderdelen:

Lees meer

Ondersteuning bij een schoon huis

Ondersteuning bij een schoon huis is gericht op structurele ondersteuning bij het uitvoeren van een deel van de huishoudelijk taken. De uit te voeren huishoudelijke taken vinden plaats op basis van het Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning 2019 (HHM).

Lees meer